Akcja poboru krwi 25.10.2019r

Oddaj krew dla potrzebujących. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kostrzynie, MGOK  i Urząd Miejski w Kostrzynie Zapraszają: 25.10.2019r. (piątek) w godzinach: 8-30-14-00