KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH SPOWODOWANYCH KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Drodzy Mieszkańcy,
od wielu dni wszyscy obserwujemy sytuację w kraju i za granicą związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. W chwili obecnej na terenie Gminy Kostrzyn nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia osoby koronawirusem. Niemniej jednak sytuacja stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy.
W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego z Wójtami/Burmistrzami gmin województwa wielkopolskiego, w której uczestniczył również Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Ponadto odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem kierowników przychodni lekarskich, dyrektorów placówek oświatowych, urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
Informuję, że z dniem jutrzejszym w związku z koniecznością zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zostały zawieszone do odwołania:
– wszelkie zajęcia dodatkowe organizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie oraz Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie;
– funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy;
– dodatkowe zajęcia w placówkach oświatowych oraz wyjazdy edukacyjne uczniów np. do kina czy na basen;
– zgromadzenia i imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o prewencyjne zmiany terminów lub odwołanie zaplanowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Kostrzyn zajęć, spotkań czy imprez m.in. na obiektach użyteczności publicznej.
Informuję, że dyrektorzy i kierownicy wszystkich instytucji publicznych zostali zobowiązani do zwiększenia reżimu sanitarnego w podległych im placówkach. Kierujący szkołami i przedszkolami zostali powiadomieni, że w opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego nie ma żadnych podstaw epidemiologicznych do masowego zamykania szkół.
Po konsultacji z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w chwili obecnej nie ma wskazań i rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji, aby odwołać zajęcia w gminnych placówkach oświatowych.
Stanowisko to na chwilę obecną jest wiążące dla Organu Prowadzącego szkoły i przedszkola na terenie gminy Kostrzyn. Ewentualne decyzje o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach będą podejmowanie na bieżąco i w trybie natychmiastowym w uzgodnieniu z Inspekcją Sanitarną i Wojewodą Wielkopolskim. Dlatego też zwracam się szczególnie do Rodziców o śledzenie wszystkich informacji dotyczących podejmowanych przez nas działań prewencyjnych.
Kierujący instytucjami oświatowymi zobowiązani zostali do przeprowadzenia pogadanek na temat dezynfekcji i mycia rąk oraz podstawowych zasad higieny osobistej.
Wszystkie działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie miasta i terenach wiejskich gminy Kostrzyn.
Apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju, rozwagi i zdrowego rozsądku.
Wszelkie informacje w/w zakresie będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej – www.kostrzyn.wlkp.pl, profilu Facebook @Gmina Kostrzyn oraz gminnego systemu powiadamiania mieszkańców SMS.

Szymon Matysek Burmistrz Gminy Kostrzyn