PRZED 55 – LATY ROZPOCZĘŁA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ MOK-u,
obecnie M-GOK w Kostrzynie
W listopadzie 1967 roku powstał w Kostrzynie Miejski Ośrodek Kultury czyli MOK jako placówka kulturalna powołana przez Miejską Radę Narodową. Jej celem było ożywienie życia kulturalnego w naszym środowisku. Znalazła ona swą siedzibę w dawnej sali „Sokoła” razem z kawiarnią GS ”Kostrzynianka”. Kierownikiem został Kazimierz Matysek współpracujący z 7-osobową Radę Klubu na czele ze Staszkiem Hoppe. Wkrótce zaczęły działać różne sekcje: muzyczną z zespołem „Kostry”, taneczną, plastyczną i inne.
Urządzono różne imprezy jak potańcówki (fajfy), „Andrzejki”, kursy tańca, występy, kabarety i konkursy oraz wystawy, a także spotkania z ciekawymi ludźmi aktorami, sportowcami, dziennikarzami oraz festyny.
Tamte czasy najlepiej oddaje wiersz naszej koleżanki Joli Monarchy:

„MOK powstał w dawnych latach,gdy byliśmy młodzi,
Kto z kulturą chciał flirtować właśnie tu przychodził.
Każdy robił co potrafił:grał, śpiewał, malował,
tańczył, konkurs przeprowadzał, recytował.
Cieszymy się, bo trzeba przyznać to nam się udało,
że żyliśmy w takich czasach, gdy się więcej chciało!”

Od września 1974 roku po rozbudowaniu obiektu MOK stał się profesjonalną instytucją kulturalną działającą do dziś pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który od 1978 roku stał się głównym organizatorem święta regionalnego „Kurdesz Kasztelański”. Jego dyrektorem do 2006 roku był Kazimierz Matysek, a obecnie stanowisko to pełni Ewa Czajka. Najstarszymi pracownikami tej instytucji- z prawie 40 letnim stażem – są instruktorzy Iwona Nitendel i Roman Malczewski.
M-G Ośrodek Kultury był jest i będzie o czym świadczy poniższy wierszyk:

Ponad pół wieku minęło…nobliwie to brzmi
ale miło wspominać te wszystkie kulturalne dni…
Nasze wspólne dzieło takie jeszcze młode,
a my (”weterani” MGOK) powoli tracimy energię, siły, urodę…
E…dość biadolenia i użalania
wszak M-G Ośrodek Kultury potrzebuje jeszcze naszego działania!
Kadra się odmładza, pomysłów jest wiele
tak trzymajcie młodzi ! w MGOK jest pracy wiele!
Nikt nas nie zniechęci, nic nas nie powstrzyma
M-G OK w Kostrzynie będzie ZAWSZE i tak trzymać!

I.Nitendel