Oddaj krew dla potrzebujących.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kostrzynie, MGOK  i Urząd Miejski w Kostrzynie Zapraszają:

25.10.2019r. (piątek)
w godzinach: 8-30-14-00