Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie zaprasza wszystkie babcie i dziadków na koncert,
który odbędzie się 21 stycznia 2022 roku o godzinie 17.00 w sali „Kostrzynianka”.
W koncercie wystąpią: zespół „Castle Bras”, soliści: Barbara Kubiak – sopran i Jaromir Trafankowski – baryton.
Bezpłatne zaproszenia będzie można odbierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Poznańska 33
od 17 stycznia 2022 roku od godziny 8.00.