Izba Muzealna Ziemi Kostrzyńskiej

powstała w M-G Ośrodku Kultury w 1976 roku w trakcie obchodów 725 -lecia Kostrzyna. Gromadzone są w niej zbiory związane z historią Kostrzyna i okolic.
W Izbie znajdują się dokumenty z przeszłości regionu od okresu średniowiecza aż po czasy współczesne. Jeden z działów ekspozycji nosi nazwę „Kostrzyn rzemiosłem stał” i poświęcony jest tradycjom rzemieślniczym tego miasta. W innym dziale „W walce o polskość pod zaborem pruskim” prezentowane są pamiątki związane ze strajkiem dzieci szkolnych w obronie języka ojczystego w 1906 roku oraz działalność organizacji takich jak: Bractwo Strzeleckie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Koło Śpiewackie, Ochotnicza Straż Pożarna oraz harcerstwo, które odegrały ważną rolę w podtrzymaniu ducha narodowego i rozwoju kultury. Godnie pokazano udział kostrzynian w powstaniach narodowych od kościuszkowskiego aż po wielkopolskie, a także sylwetki wybitnych Wielkopolan wywodzących się z naszych okolic: gen. Ignacego Prądzyńskiego, Augusta Wilkońskiego, Ewarysta Estkowskiego, Romana Szymańskiego.

Specjalne miejsce zajmują pamiątki związane z walką i męczeństwem mieszkańców Kostrzyna podczas II wojny światowej m.in. sylwetki rozstrzelanych w październiku 1939 roku oraz pamiątki związane ze zrzutem broni dla AK pod Janowem w 1943 roku. Nie brakuje też eksponatów z dziedziny etnografii jak czepki, chusty, kołowrotki i inne. W oparciu o zbiory Izby Muzealnej oraz archiwum urządzane są oprócz stałej ekspozycji wystawy czasowe.
Kustoszem Izby Muzealnej jest Kazimierz Matysek. Aktualnie Izba mieści się w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 20 i czynna jest w godzinach pracy tej instytucji.

Kostrzyn zawsze miał podobną nazwę, jednak zmieniała się pisownia. Według źródeł historycznych było to pierwsze miasto w Wielkopolsce, które 11 listopada 1251 r. otrzymało prawa miejskie, prawie dwa lata wcześniej niż Poznań (23 kwietnia 1253 r.). Pierwsze zapiski w źródłach historycznych o mieście Kostrzyn pochodzą z 1181 r.