Wskazaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku
z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną
i zwiększającą się ilością zachorowań w kraju i na terenie Kostrzyna,
Burmistrz Gminy Kostrzyn w porozumieniu z Dyrektorem M-G
Ośrodka Kultury przesuwają o miesiąc wznowienie zajęć poszczególnych
kół i zespołów artystycznych.
Decyzja ta podyktowana jest troską i zapewnieniem bezpieczeństwa
wszystkich mieszkańców.
M-G Ośrodek Kultury jest czynny i działa w godz. 7.oo do 15.oo.
Dokumenty prosimy składać w skrzynce podawczej i zapraszamy
do kontaktu telefonicznego (tel. 697-091-272, 61-8178-345).
Bieżące informacje i wydarzenia prosimy śledzić
na naszej stronie internetowej i facebooku.