M-GOK w Kostrzynie zaprasza do oglądania koncertu.
Prosimy także dzieci małe i duże o przesyłanie do 21 maja 2020 roku, max. 30 sekundowych filmików z życzeniami dla mamy, będą one wyświetlane w czasie koncertu;
adres mailowy: romanmalczewski@mgok-kostrzyn.pl