Zapraszamy
15 października 2022 roku o godz. 17.00
do hali sportowej szkoły podstawowej , ul. Piasta 1

na koncert

Marka Piekarczyka z zespołem

Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 28 września br. od godz. 8.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie, ul. Poznańska 33. Ilość zaproszeń ograniczona.