Zapraszamy do udziału w imprezie plenerowej.

Tekst z programem festynu