REGULAMIN.

Max. 2 zdjęcia prosimy wysyłać mailem na romanmalczewski@mgok-kostrzyn.pl w jakości umożliwiającej ich dalszą publikację. Należy również podać imię i nazwisko autora oraz numer telefonu
kontaktowego (do wiadomości Organizatora M-G Ośrodek Kultury Kostrzyn). Prace należy nadsyłać do 6 kwietnia 2021 r.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają nagrody (narzędzia ogrodnicze), a nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentujemy na wystawie
w oknach MGOK oraz w „Kostrzyńskim ABC”. O rozstrzygnięciu konkursu będziemy informowali na Facebooku MGOK Kostrzyn.
Nadesłane prace mogą być wykorzystane na stronie internetowej www.kostrzyn-mgok.pl, na Facebooku MGOK Kostrzyn oraz planszach wystawowych i w miesięczniku „Kostrzyńskie ABC”.
Przesłanie zdjęć na konkurs fotograficzny „Wiosenne oblicze ogrodów” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na fotografii.