Komunikat dotyczący funkcjonowania Punktów NPP oraz NPO na terenie powiatu poznańskiego w dniu 02.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 02.05.2022 r. porady w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Dopiewie, Murowanej Goślinie i Kostrzynie oraz porady w Punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Buku będą udzielane wyłącznie w formie zdalnej  tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub poczta elektroniczna). Jednocześnie informujemy, że rejestracja telefoniczna w dniu 02.05.2022 r. będzie czynna w godz. od 9.00 do 17.00.
Aby umówić się na poradę należy:
dokonać rejestracji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

albo

dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 8410-797 lub 572 157 488
(w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30)

albo

dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w BIP Powiatu Poznańskiego (https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna)