Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie i Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”
zapraszają
16 grudnia 2023 roku o godz. 17.00 do sali widowiskowej „Kostrzynianka”
na

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE
Z ZESPOŁEM ŚPIEWACZYM „ZŁOTA JESIEŃ”

Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 5.12.2023 roku od godz. 8.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie, ul. Poznańska 33.
Ilość zaproszeń ograniczona!