Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz dużego wzrostu zakażeń zostają zawieszone do odwołania następujące zajęcia:
– zespołu tanecznego Twister
– klubu filmowego
– nauki gry na instrumentach dętych
– zespołu wokalnego Akord.

O terminie wznowienia w/w zajęć powiadomimy zainteresowanych telefonicznie, na facebooku MGOK oraz na stronie internetowej.