Szczegóły konkursu:
– filmiki nakręcone tylko telefonem komórkowym (wykluczone są
nagrania studyjne), przesyłajcie na adres:
konkursmgok@gmail.com do dnia 19.04. 2022 r.
– filmiki prosimy nadsyłać z podkładami lub acapella
– w mailu prosimy podać imię, nazwisko, klasę, wiek i tel. kontaktowy
– dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV i V-VIII
– przewidziane nagrody za I, II, III miejsce w obu kategoriach
oraz nagroda publiczności (decyduje ilość lajków pod filmikiem)
– ogłoszenie wyników 28.04.2022 r.

Przygotowane przez Was filmiki z piosenkami,
zostaną opublikowane na stronie M-GOK