Szczegóły konkursu:
– filmiki przesyłajcie na adres: telemankaa@gmail.com
(WE Transfer – serwis umożliwiający przesłanie większych plików)
do dnia 28.04.2020 r.
– dwie kategorie wiekowe: od 7 do 10 lat i od 11 do 16 lat
– prosimy nadsyłać filmiki z podkładami lub acapella
– przewidziane nagrody za 1,2,3 miejsce
w obu kategoriach oraz nagroda
publiczności (decyduje ilość lajków pod filmikiem)
– ogłoszenie wyników po 3 maja.