Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do dzieci udziału w „Warsztatach Wyjazdowych Letnich 2022”.
Zapisy od dzisiaj – 25 maja do 24 czerwca – liczba miejsc ograniczona!
Koszt 470.-zł

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH

ZGODA RODZICÓW-OPIEKUNÓW

KARTA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU CZ. 1

KARTA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU CZ. 2

KARTA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU CZ. 3