Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został założony w roku 1967, choć w pierwszych latach swojej działalności swoim zasięgiem obejmował raczej mieszkańców samego Kostrzyna. Dlatego początkowo nosił nazwę Miejskiego Ośrodka Kultury. Od początku swojej działalności ośrodek kultury zajmuje się rozpowszechnianiem wśród mieszkańców różnorodnych dziedzin kultury. Od początku istnienia tej instytucji aż do roku 2007 jej działalnością kierował mgr Kazimierz Matysek, który poza czuwaniem nad właściwą działalnością kulturalną zajmował się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów historycznych dotyczących regionu. Aby umożliwić większej liczbie mieszkańców korzystanie z proponowanej coraz szerszej oferty kulturalnej, w 1974 roku wybudowano nową, okazałą ( jak na tamte czasy) siedzibę ośrodka i odtąd placówka przybrała nazwę Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, obejmując zasięgiem swojej działalności całą Gminę Kostrzyn.  W minionych latach swoją siedzibę w ośrodku kultury miały m.in. takie organizacje jak: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Ziemi Kostrzyńskiej, Stowarzyszenie Diabetyków, a także Ośrodek Szkolenia Kierowców „LECH”. Prowadzone były też wykłady Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego dla rolników.

Od marca  2007 roku działalnością M-GOK-u kieruje mgr EWA CZAJKA.

Siedziba ośrodka mieści się w Kostrzynie przy ul Poznańskiej 33. Dysponuje on salą wyremontowaną widowiskową, salą lustrzana, salą klubową (przeznaczoną do organizacji spotkań towarzyskich, prelekcji, wykładów,  wystaw), pracownią plastyczną i muzyczną oraz Izbą Muzealną Ziemi Kostrzyńskiej, której siedziba znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie. W M-GOK-u swoją siedzibę ma również redakcja „Kostrzyńskiego ABC” – czasopisma samorządowego ukazującego się nieprzerwanie od 1991 roku.

W tej prawie półwiekowej historii ośrodka kultury na stałe w kalendarz  wpisały się lub cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy następujące imprezy:

 • Święto Regionalne KURDESZ KASZTELAŃSKI, któremu do roku 2008 towarzyszyły również BIESADY HUMORYSTÓW, ściągające do grodu rycerza Kostro czołowych artystów polskiej sceny kabaretowej,
 • Biesiada Humoru Żydowskiego – organizowana do roku 2010,
 • Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – impreza organizowana w latach 80-tych i 90-tych,
 • Imprezy plenerowe Powitanie Lata, Pożegnanie Lata
 • Imprezy patriotyczne organizowane w Kostrzynie, Iwnie i Janowie
 • majówki, letnie zabawy taneczne
 • bale CHAŁTURNIKA,
 • coroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Konkurs Piosenkarski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych ZOSTAŃ GWIAZDĄ
 • Konkurs Piosenki dla przedszkolaków
 • imprezy TAŃCZĄ Z NAMI z udziałem samorządowców, kierowników jednostek, osób znanych,
 • wystawy, plenery malarskie i warsztaty artystyczne
 • turniej piłkarskie dla drużyn  podwórkowych,
 • koncerty okolicznościowe.

Aktualnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oferuje mieszkańcom Gminy Kostrzyn wiele  stałych form realizowania własnych zainteresowań, pasji i uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności kulturalnej i artystycznej:

 • NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „SIEKIERACY”
 • CHÓR SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”
 • MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ TAŃCA „TWISTER”
 • ZESPÓŁ WOKALNY „AKORD”
 • LEGO I ROBOTYKA
 • TANIEC Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI
 • TANGO
 • ZAJĘCIA BALETOWE
 • ZUMBA
 • JOGA
 • WARSZTATY KRAWIECKIE